Join GOPIO /Membership Contribution/Lidmaatschapsbijdrage 2020

Beste leden en vrienden van GOPIO Nederland,

Wij blikken terug op 2019 als een goed Diaspora-jaar waarin wij publiekelijk maar ook in onze lobbyactiviteit ons netwerk hebben kunnen uitbreiden en hebben bijgedragen aan het verbinden van de Indiase Diaspora op lokaal en regionaal niveau: onze netwerkevenementen, zoals het India Café of het Bedrijfsbezoek aan het Media Park waren succesvol in het betrekken van verschillende belanghebbenden en maakten het ook mogelijk voor leden om elkaar te ontmoeten. Onze internationale viering van 30 jaar GOPIO International werd gehouden in de Duitse hoofdstad Berlijn en was een groot succes omdat het aantal bezoekers uit vele regio’s onze verwachtingen overtrof: in dit geval waren veel internationale chapters betrokken en hebben bijgedragen aan vele panels over vrouwen empowerment, wetenschap & technologie en culturele uitwisseling.

Omdat wij ook het 15-jarig jubileum van GOPIO Nederland hebben gevierd in zijn nieuwe en georganiseerde setting in Nederland, hebben we veel discussies gehad met belanghebbenden over het verbeteren en verbeteren van onze organisatie. Wij streven ernaar een vereniging te zijn die unieke manieren van betrokkenheid biedt, unieke manieren biedt om te debatteren en een voorbeeld is voor onze collega’s bij het innoveren: op deze wijze kan men de leden toegevoegde waarde bieden. En zoals altijd richten we ons op samenwerking dan op competitie met de tientallen diaspora-organisaties in ons land.

Wij willen u daarom bedanken voor uw steun en bijdrage en nodigen u uit om ons in 2020 opnieuw te steunen met uw lidmaatschap. Wij verzoeken u vriendelijk om het lidmaatschap van GOPIO Nederland te continueren en op deze manier uw steun aan ons te uiten. U kunt de jaarlijkse bijdrage van EUR 25, – overboeken naar ons ABNAMRO-rekeningnummer NL31ABNA0418381178 van GOPIO Nederland onder vermelding van “Lidmaatschapsbijdrage 2020”. Als u nog geen lid bent, kunt u lid worden het lidmaatschapsformulier ingevuld terug te sturen met overmaking van de bijdrage. Heeft u zich gemeld als lid van GOPIO en de bijdrage betaald in November of December 2019, bent u reeds lid voor 2020.

We willen onze organisatie ook verrijken met meer vrijwilligers en meer ideeën om de bijdrage van de Indiase Diaspora aan Nederland, India en andere delen van de wereld te vergroten! U kunt ons benaderen door contact op te nemen met onze bestuursleden (zie onze website) of door een e-mail te sturen naar info@gopioholland.nl

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun en hopen u te mogen verwelkomen bij onze volgende evenementen in 2020, en bij onze andere bijeenkomsten met of zonder onze partnerorganisaties.

 Namens het bestuur van GOPIO Nederland

Volg ons op FB, Twitter, meld u zich aan voor onze nieuwsbrief en raadpleeg onze website!

————————————————– ————————————————– ——————————————–

 

 

          Membership form GOPIO the Netherlands 2020

 

Name: ________________________________  Initials: _____________ M/F: ____

 

Company name (optional): _____________________________________________

 

Occupation: _________________________________________________________

 

Address: ____________________________________________________________

 

Zip/City/Country: _____________________________________________________

 

Telephone number: __________________ Mobile number: ___________________

 

E-mail address: _______________________________________________________

 

Date of Application: _________________

 

Membership Fee: EUR 25 for Individual persons

Membership type:  Student (50%)/Retired (50%), Corporate (+ EUR 15)

 

                 You will receive a membership number and also be assigned to the nearest
chapter for participation of activities.

Please pay the amount for the current year through bank transfer as per the details given below: IBAN: NL31ABNA0418381178, ABNAMRO Bank, The Hague – Ref. GOPIO Membership.  Please mail / scan this form duly filled out to:  info@gopioholland.nl.

 

Signature

 

                                                                                                                                                                …………………………………………………

 

 

 

GOPIO’S PRIVACY NOTE WITH REFERENCE TO THE GDPR REGULATIONS

The information you provide in this form will be used solely for dealing with you as a member of GOPIO the Netherlands & GOPIO International. Your data will be stored and used in accordance with our privacy policy. GOPIO may arrange for photographs or videos to be taken of activities organized by GOPIO and published on our website or social media channels to promote our organization. If you object to the abovementioned actions please inform us by email.

 

 

 

For more information and/or questions please contact GOPIO the Netherlands info@gopioholland.nl

www.gopioholland.nl

 

Author Description

Comments are closed.