Follow Up of the Gandhian Lecture by Dr. Aggarwal

 

 

 

                                     UITNODIGING                                 

 

 

GOPIO Holland en de Brahma Kumaris (Bijlmermeer) nodigen u van harte uit voor een mooie, inhoudelijke bijeenkomst met Gandhi-expert Dr. Suman Aggarwal-Khanna uit India. GOPIO Holland heeft Dr. Aggarwal eerder uitgenodigd en er werd zo positief op gereageerd dat we graag een vervolg wilden en dat is:

Datum: Zaterdag 23 juni 2018

Tijd: 16.00 – 18.30 uur

Plaats: Brahma Kumaris (locatie Amsterdam – Bijlmermeer)
BK Harmony House; Kagelinkkade 5, 1104 ME Amsterdam zuidoost

De voertaal tijdens de bijeenkomst is in het Engels.

Aanmelding is verplicht en kan via: info@gopioholland.nl

Dr. Suman Aggarwal-Khanna is een expert in de filosofie van Mohandas Karamchand Gandhi. Zij zal dieper ingaan op relaties tussen mensen en organisaties, waarbij vertrouwen het fundament is.. We vragen ons af hoe wantrouwen te doen verdwijnen en daar, ondanks negatieve ervaringen, vertrouwen voor in de plaats te krijgen. Een vreedzame en geweldloze wereld begint bij jezelf en daarom hebben we Dr. Aggarwal-Khanna gevraagd om van bottom up – van micro naar macroniveau – te vertellen wat de Gandhiaanse filosofie zegt over onderlinge vertrouwen en hoe dit te bewerkstelligen voor een vreedzame, betrouwbare, integere en geweldloze samenleving .Zowel de Global Organisation of People of Indian Origin (GOPIO) als de spirituele organisatie Brahma Kumaris leveren op een eigen manier hier een bijdrage aan.

We hopen u op de 23e te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Rajindre Tewari (GOPIO Holland)

Artie Narain (Brahma Kumaris)

 

 

20180623 Follow up Gandhian Lecture & Workshop

Author Description

Comments are closed.