Wijziging Samenstelling Women’s Council: Afscheid Mahesvari Autar

Beste vrienden en partners van de GOPIO Women’s Council Holland,

Wij willen jullie berichten dat onze gewaardeerde bestuurslid Mahesvari Autar, na 4 jaren (vanaf 2010) haar bestuursfunctie per direct neerlegt. Mahesvari heeft in deze periode een actieve en enthousiaste bijdrage geleverd binnen GOPIO Holland en de GOPIO Women’s Council. Door haar nieuwe opleiding heeft ze nu minder tijd om de functie naar volle overtuiging te bekleden.

Wij memoreren hier graag het initiatief van Mahesvari om het onderwerp gendercide in Nederland op de agenda te zetten. De GOPIO Women’s Council Holland heeft dit onderwerp sinds vorig jaar opgepakt en er zijn inmiddels drie bijeenkomsten in Rotterdam, Amsterdam en recentelijk in Den Haag gehouden waarbij de vertoning van de filmdocumentaire ‘it’s a Girl’ werd gevolgd door een dialoog met experts en het publiek.

Circa 400 bezoekers hebben aan de bijeenkomsten deelgenomen en wij hebben duizenden met de sociale media en publiciteit via radio en lokale tv kunnen bereiken.

 Mahesvari heeft zich ook ingezet om GOPIO Nederland op de social media-kaart te zetten. Daar is het voltallige bestuur haar dankbaar voor. Zij heeft veel van haar tijd in de organisatie gezet met als leerrijke adagium: minder vergaderen en meer acties uitvoeren!

Wij wensen haar alle succes en voldoening toe met haar studie.

Hartelijke groet,

GOPIO Women’s Council Holland

 

Author Description

Comments are closed.